ThuLEP ile HoLEP Arasındaki Farklar Nedir?

ThuLEP ile HoLEP Arasındaki Farklar Nedir?


ThuLEP ile HoLEP arasındaki farklar nelerdir? Gerek ThuLEP gerekse HoLEP prostatın iyi huylu büyümesinde kullanılan cerrahi tedavilerdir. Prostat büyümesi, mesanenin hemen altında bulunan prostat bezinin hacim olarak irileşmesi ve ağırlığının artmasıdır. Tedavisinde hastanın şikayetlerine ve prostatın büyüklüğüne göre ilaç tedavisi, açık ya da kapalı prostat ameliyatı  gibi seçenekler bulunmaktadır.

Prostat Büyümesinde Kullanılan Ameliyatlar Nelerdir?

Açık prostat ameliyatı günümüzde çok nadir olarak uygulanmaktadır. Eskiden daha çok uygulanan açık prostat ameliyatı, teknoloji alanındaki ilerlemelerle birlikte yerini kapalı yöntemlere bırakmıştır. Ancak bazı özel durumlarda açık prostat ameliyatı yapılmaktadır. Günümüzde açık prostat ameliyatı aşağıdaki durumlarda yapılır;

  • Prostat hacmi 100 gramın üzerindeyse
  • İdrar kesesinde büyük taş ya da taşlar mevcutsa
  • İdrar kesesinde divertikül adı verilen balonlaşma mevcutsa

TUR prostat ameliyatı ya da transüretral prostat rezeksiyonu, prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde çok sık kullanılan bir ameliyattır. İşlem sırasında penis ucundan girilerek, prostatın idrar kanalını tıkayan kısmı elektrik enerjisi ile küçük parçalar halinde çıkarılır.

Prostat büyümesinin tedavisinde daha sonraki dönemlerde lazer ameliyatları devreye girmiştir. Bunlardan biri olan GreenLight ile lazer prostat ameliyatı buharlaştırma esasına dayanır. Daha sonra holmium lazer ve en son olarak da thulium lazer kullanılmaya başlanmıştır. Bu ameliyatlarda ise enükleasyon tekniği kullanılır.

ThuLEP ile HoLEP Arasındaki Farklar Nedir?

Prostat ameliyatlarında lazer enerjisinin kullanılmaya başlamasıyla sırasıyla GreenLight, HoLEP ve THuLEP ameliyatları uygulanmıştır. GreenLight ameliyatında büyümüş olan prostat dokusu lazer ile buharlaştırılarak yok edilir. ThuLEP ve HoLEP ameliyatında ise prostatın büyüyen kısmı prostat kabuğundan ayrılarak çıkarılır. Peki ThuLEP ile HoLEP arasındaki farklar nedir? Her şeyden önce ThuLEP yönteminde thulium, HoLEP yönteminde holmium lazer kullanılır. Yani kullanılan lazer türleri birbirinden farklıdır. Bu iki lazer türünün teknik olarak bir birlerinden ufak bazı farklılıkları vardır.

Holmium lazer, thulium lazere göre prostat dokusunun daha derinlerine nüfuz eder. Bu derinliğe penetrasyon derinliği denir. Bu derinlik Holmium lazerde 0.4 mm iken Thulium lazerde için ise 0.25 mm’dir.  Her iki lazerin dalga boyları benzerdir.

Holmium lazer kullanılırken ani ısı artışlarına neden olur. Bu ısı artışları, lazer atımları arasındaki sürede soğur.  Thulium lazer ise sürekli enerji ile belirli bir ısıda sabit olarak çalışır. Bu yüzden thulium lazer kullanımında doku ve hücre hasarı daha az görülür.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.