ThuLEP ile TUR Prostat Arasındaki Farklar Nedir?

ThuLEP ile TUR Prostat Arasındaki Farklar Nedir?

ThuLEP ile TUR prostat arasındaki farklar nedir? Hem ThuLEP hem de TUR Prostat, prostat büyümesi tedavisinde kullanılan kapalı ameliyatlardır. Peki bu iki ameliyat arasındaki farklar nelerdir?

Kapalı Prostat (TUR) Ameliyatı Nedir?

TUR prostat ameliyat hasta anestezi altında iken yapılan bir ameliyattır. Hastaya spinal anestezi (belden aşağı yarım narkoz) veya genel anestezi (hasta tamamen uyutulur) uygulanır. Penis ucundan rezektoskop adı verilen ince bir alet ile girilir. İdrar kanalında prostatın olduğu bölgeye ulaşılır. İdrar kanalını tıkayan prostat dokuları, ucundan elektrik akımı geçirilen halka şeklindeki kızgın bir tel yardımıyla kazınarak küçük parçalar şeklinde kesilir.  Kesilen parçalar yıkama suyunun etkisiyle mesane içine doğru gider. Ameliyatın sonunda mesane içinde biriken bu parçalar dışarıya çıkarılır.

TUR prostat ameliyatında prostat bezinin tamamı alınmaz. Sadece prostatın idrar kanalını tıkayan kısmı alınır. Yani prostatın içi alınır, kabuğu kalır. Prostatı bir mandalina gibi düşünürsek, mandalinanın içi yani meyvesi alınır, kabuğu bırakılır.  TUR prostat ameliyatı prostat büyümesinin dışında, bazen prostat kanserinin kanalı tıkaması durumunda tıkanan idrar kanalını açmak amacıyla da kullanılır. TUR ameliyatı üroloji uzmanı (ürolog) tarafından gerçekleştirilir.

ThuLEP Prostat Ameliyatı Nedir?

ThuLEP ameliyatında ise thulium lazer kullanılır. Prostat büyümesinin tedavisinde thulium lazerin kullanıldığı bir ameliyat türüdür. ThuLEP ameliyatında enükleasyon tekniği kullanılır. Yani büyüyen prostat dokusu ile prostat kapsülü (kabuğu) arasına girilerek büyümüş olan prostat dokusu bütün olarak çıkarılır.

ThuLEP prostat ameliyatı, hasta anestezi altındayken yapılır. Özel bir alet ile penis ucundan girilir. Prostat bezine ulaşılır. Prostatın idrar kanalını tıkayan büyümüş dokuları thulium lazer kesilerek kapsülünden ayrılır. Büyümüş olan prostat dokuları kabuğundan ayrılarak idrar kesesinin içine atılır. Daha sonra idrar kesesine atılan prostat dokuları küçük parçalara ayrılır ve daha sonra idrar kanalından dışarıya çıkarılır.

ThuLEP ile TUR Prostat Arasındaki Farklar Nedir?

ThuLEP ile TUR prostat arasındaki farklar arasında en önemlisi kullanılan enerji türüdür. TUR prostat ameliyatında elektrik enerjisi kullanılırken, ThuLEP prostat ameliyatında lazer enerjisi kullanılır. ThuLEP prostat ameliyatında kullanılan lazer enerjisi thulium lazerdir.

ThuLEP ile TUR prostat arasındaki farklardan bir diğeri, TUR prostata rezeksiyon yani kazıma tekniği kullanılırken ThuLEP prostat ameliyatında enükleasyon tekniği kullanılmasıdır. Enükleasyon, prostatın büyüyen kısmının prostat kapsülünden ayrılması tekniğidir.  Kazıma tekniğinde prostat dokusu küçük parçalar halinde çıkarılır. Enükleasyon tekniğinde ise büyümüş prostat dokusu bütün olarak çıkarılır, daha sonra mesane içinde küçük parçalara ayrılır.

ThuLEP ile TUR prostat arasındaki farklardan biri de, ThuLEP prostat ameliyatının her büyüklükteki prostat için uygulanabilir olmasıdır. TUR prostat ameliyatının 100 gramın üzerindeki prostatlarda uygulanması zordur.

 

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.