Thulium Lazer (ThuLEP) ile Prostat Ameliyatı

Thulium Lazer (ThuLEP) ile Prostat Ameliyatı

Thulium lazer ile prostat ameliyatı (ThuLEP) nedir? Thulium lazer, bir lazer çeşididir. Bu lazerin dalga boyu 11750 ile 2200 nm arasında değişmektedir. Thulium lazer kullanılarak uygulanan prostat ameliyatı, prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan en güncel ameliyatlardan biridir. ThuLEP prostat ameliyatında, lazer enerjisi ile büyüyen prostat dokusu, prostatın kabuğundan ayrılarak çıkarılır.

Prostat Büyümesi Nedir?

Prostat büyümesi, özellikle 60’lı yaşlardaki erkeklerde sık görülen bir sağlık sorunudur. Yaşlanmaya bağlı prostat bezinde meydana gelen bir takım değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkar. Prostat bezi sadece erkeklerde bulunur. Prostat vücutta mesane adı verilen idrar kesesinin hemen altında bulunur. Prostatın tam ortasında üretra yani idrar kanalı geçer. Yaşın ilerlemesiyle birlikte erkeklik ve kadınlık hormonlarının arasındaki dengenin bozulmasıyla prostat bezinde büyüme görülür. Büyüyen prostat dokusu, prostatın ortasından geçen idrar kanalını sıkıştırmakta ve kanalı kapatmaktadır. Bu durum idrar kanalından idrarın geçişini engellemekte ve idrar yapma ilgili şikayetler ortaya çıkmaktadır. Prostat büyümesinin tedavisi, prostat büyüklüğüne ve hastanın şikayetlerinin derecesine bağlı olarak belirlenir. Son zamanlarda prostat büyümesi tedavisinde HoLEP ve ThuLEP gibi lazer yöntemleri daha sık kullanılmaya başlanmıştır.

Thulium Lazer (ThuLEP) Prostat Ameliyatı Nedir?

Prostat büyümesinin ilaçla tedavi edilemediği durumlarda ameliyat gerekir. Prostat ameliyatlarının çoğu kapalı yöntemle yapılır. Klasik kapalı prostat ameliyatı olan TUR-Prostat ameliyatında elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Ucundan elektrik enerjisi geçirilen bir tel halka ile büyüyen prostat dokuları yonga gibi kazınarak çıkartılır. Ameliyattan sonra bir süre idrarda yanma ve kanama görülebilir.  Günümüzde prostat ameliyatlarında lazer tedavileri de artık sıklıkla tercih edilmektedir. En sık kullanılan lazer çeşidi Holmium lazer ve Thulium lazerdir.

Klasik TUR prostat ameliyatı, prostat eğer belli bir büyüklüğün üzerindeyse uygulanmaz. Thulium lazer ile prostatın büyüklüğü her ne olursa olsun ameliyat uygulanabilir. Ameliyat, tamamen kapalı olarak gerçekleştirilir. İdrar kanalından kamera ile girilerek, lazer yardımıyla prostatın büyüyen dokuları ortadan kaldırılmaktadır.

Thulium Lazer İle Holmium Lazer Arasındaki Fark Nedir?

Prostat ameliyatlarında Holmium lazer, Thulium lazere göre daha önce kullanılmaya başlamıştır.

Thulium lazerin Holmium lazere göre prostat dokusunda derinlere nüfuz edebilmesi (penetrasyon derinliği) daha azdır. Bu derinlik Holmium lazer için 0.4 mm, Thulium için ise 0.25 mm’dir.

Her iki lazerin dalga boyları benzerdir.

Holmium lazer, kullanımı sırasında ani ısı artışları meydana getirir. Bu artış, atımlar arasındaki sürede soğur.  Thulium lazer ise sürekli enerji ile belirli bir ısıda sabit olarak çalışır. Bu yüzden doku ve hücre hasarı daha az görülür.

Thulium (ThuLEP) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Thulium lazer ile yapılan ThuLEP ameliyatında, idrar kanalından girilerek prostat dokusuna ulaşılır. Büyümüş olan ve idrar kanalını tıkayan prostat dokuları, thulium lazer enerjisi kullanılarak prostat kabuğundan ayrılır. Kabuğundan ayrılan bu büyümüş prostat dokuları mesane içine itilir. Daha sonra mesane içine itilen prostat dokuları, morselatör denilen bir cihazla parçalanarak küçük parçalar haline getirilir ve idrar kanalından dışarı alınır.

Thulium lazer ile gerçekleştirilen ThuLEP ameliyatı, elektrik enerjisine göre dokularda daha az hasar meydana getirir. Bu yüzden ameliyat sonrası dönemde idrarda yanma  veya kanama genellikle olmaz. ThuLEP ameliyatında büyümüş olan prostat dokusu, prostat kabuğundan (kapsülünden) tamamen ayrıştırılıp çıkarıldığından yıllar sonra bile prostatta tekrar büyüme olmaz.

ThuLEP lazer ile prostat ameliyatında süre, prostattın büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 1-3 saat arasında sürmektedir. Ameliyat sonrası hastaneden taburculuk süresi de yine prostat büyüklüğüne bağlıdır. Ayrıca hastanın yaşı, başka hastalıklarının bulunup bulunmaması da bu sürecin uzayıp kısalmasında etkilidir.

Thulium Lazer İle Prostat Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

Thulium lazerin kullanıldığı ThuLEP cerrahisinde ise yine benzer şekilde idrar kanalı içerisinden büyümüş prostat dokuları kesilerek prostat kapsülüne kadar idrar kanalı açılır.

Genel olarak her iki lazer enerjisi ile gerçekleştirilen cerrahi sonuçları benzer derecede yüz güldürücü olmakla beraber son çalışmalarda lazer enerjilerinin teknik farklılıklarından kaynaklı Thulium ile daha iyi kesme gücü, daha az kanama, daha kısa hastanede kalış ve daha hızlı iyileşme sürelerinden bahsedilmektedir.

İdrar kanalında idrar tutmamızı sağlayan sfinkter kas dokusunun da her iki lazer yöntemle yeterince korunabildiği bilinse de Thulium lazer enerjisinin çevre dokuları daha kolay kesmesi bu alanda herhangi zorlanma veya zedelenme riskini daha da aşağıya çekmektedir.

Yine geçirilmiş prostat iltihaplarına bağlı prostat dokusunun kapsülden zor ayrılması ve kapsülün hemen ardında prostatı besleyen damarsal yapıların olması cerrahi işlemin tecrübeli ellerde Thulium lazer ile daha kolay uygulanabilirliğini desteklemektedir. Her iki cerrahi yöntemde de ortalama sondalı kalış süresi 1-2 gün olup hastalar ortalama 24 saat kadar kısa bir sürece taburcu olabilmektedir.

Cinsel fonksiyonların etkilenmemesi, günlük hayat kalitesini bozan idrar yapma güçlüğünün ortadan kalkması, ek hastalıklar nedeniyle hatta kan sulandırıcı (antikoagülan) tedavi alan hastalarda dahi uygulanabilirliği de diğer başlıca avantajları olarak sıralanabilir.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.